Vyhledávání

Kontakt

STOMICI BRNO
Brno 623 00, Pavlovská 511/9

BÚ 7097662001/5500

603 540 786

janstr@centrum.cz

Galerie

janstr.rajce.idnes.cz/

Historie a činnost klubu

15.12.2012 22:38

Pacienti  jsou po  náročné operaci ve velmi složitém psychickém stavu. Proto jsme se rozhodli v roce 1987 založit pro takto postižené lidi klub a pomáhat jim při zařazení do normálního života.

Sami jsme to prožili na vlastní kůži, víme jak chutná podceňování se, stydlivost,  ošklivost nad sebou, útrpnost rodiny, atd.

Klub v roce 1990 získal právní subjektivitu, má v  současné době zhruba 120 členů. Organizační činnost zůstává na výboru, který zajišťuje bezplatně především:

 

-        pravidelné čtvrtletní vydávání a distribuci zpravodaje, ve kterém svým členům  předáváme rady lékařů a stomasestry na řešení problematických oblastí souvisejících a navazujících na jejich diagnózu, dále informace o termínech pravidelných čtvrtletních schůzí, o výletech,  rekondicích, turistických vycházkách, přednáškách, vzdělávacích akcích, kulturních představeních, stravovacích změnách, adt. Také  předáváme zdravotní informace o léčebných metodách, o zdravé výzivě, o problémech s ošetřováním stomií, o prevenci. Zdravotní informace ochotně zpracovávají členové výboru, dva lékaři, stomasestra

-     projekty na uskutečňování 2x za rok rekondičních týdenních  pobytů  v rekreačních zařízeních v ČR, včetně zajištění ubytování, stravování, výletů, turistiky, návštěv kulturních památek v okolí, také přednášek lékaře, který je nám celý týden k dispozici a stomasestry, která provádí praktické ukázky, pomáhá při ošetřování a dává účinné rady

-   výlety do nějaké zajímavé oblasti v České nebo Slovenské republice

-   setkání stomiků se zástupci distributorských organizací na schůzích a rekondicích, kde mají stomici možnost setkat se se stomickými výrobky různých firem, mohou si je vyzkoušet a posléze vybrat k používání 

-   vzájemnou výměnu zkušeností na setkáních – schůzích, rekondicích a dalších společných akcích. V ordinacích není pro pacienty dostatečný prostor pro neformální diskuzi a zjištění, jak na ošetřování prakticky jít, jaké používat zlepšení a jak celou situaci rychle a bezpečně řešit

-    turistické vycházky po blízkém i vzdálenějším okolí města Brna

-    cvičení jógy, kdy se setkávají pravidelně týdně cvičenci na 1,5 hodiny a protahují svá těla s cílem posílit fyzické a také psychické schopnosti

-       přes České Ilco proškolování  vybraných našich členů,kteří jsou nápomocni novým stomikům radou tak, aby se tito brzy dostali ze stresu a prožívali další svůj život bez psychických komplikací

- plavání pro své členy, které má vliv na všechny svaly a zajišťuje rehabilitaci

-     spolupráci s ostatními kluby stomiků v ČR, ale i kluby odlišně od nás postižených lidí

Na tyto aktivity získáváme prostředky z různých zdrojů, největší podíl je však participace samotných stomiků. Jde však o lidi s invalidními nebo starobními důchody a jejich prostředky jsou omezené. Přitom je moc důležité dostat se občas ze zaběhnutých kolejí, dozvědět se něco o zdraví, prevenci, ochraně zdraví, o  tělesném  pohybu, ale i o  kulturním  pokroku,  internetové podpoře, atd. Jsme však optimisté a držíme se hesla: ve zdravém těle zdravý duch !!!!

 

Naše začátky

 

Brněnský Klub stomiků oslavil již 20. výročí svého založení

 

Přesně dvacet let uplynulo 15. května 2007  od chvíle, kdy se skupina stomiků z Brna rozhodla založit dobrovolné sdružení a pomáhat tak podobně postiženým spoluobčanům. Na den kulatého výročí připravil klub řadu akcí nesoucích se v duchu podpory stomií postižených osob.

 

Stomie je dočasné nebo trvalé vyvedení dutého orgánu na povrch těla, nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek.

Stomií postižený člověk se po náročné operaci ocitá ve složitém psychickém stavu a právě těmto lidem Klub stomiků Brno nabízí svoji podporu a pomoc s opětovným zařazením do normálního života.

 

Klub byl založen 15.5.1987 a v roce 1990 získal právní subjektivitu. V současné době čítá zhruba 120 členů.

V různých městech po celé České republice registruje Ministerstvo vnitra několik podobných klubů stomiků. Pomyslnou záštitu nad všemi kluby má České ILCO - sdružení stomiků v České republice.

Nad činností brněnského klubu nenese záštitu žádná z regionálních nemocnic a lidé se stomií se o možné podpoře Klubu stomiků Brno dozvídají jen těžko.

Život se stomií je obtížný, ale není nereálný.

K 20. výročí založení Klubu stomiků Brno:

- byl vydán  almanach s odbornými příspěvky lékařů a sester, zhodnocením činnosti, seznamem rekondic a pobytů, připomínkami a názory členů

- uskutečnila se slavnostní schůze ve vinárně Victoria v Želešicích 

- uspořádali jsme jednodenní výlet s přátelským klubem stomiků z Bratislavy